flerholdsrabat

03-01-2022

Skulle du have lyst til at gå på flere af vores hold giver vi 25% rabat fra anden tilmeldning. 

Ved spørgsmål kontakt endelig formanden eller kassereren.