Generalforsamling
Så tror vi på det kan lykkes, derfor inviterer vi jer nu til generalforsamling mandag d. 7/6 kl. 18.30 i Nordals idrætscenter. Alle er velkomne til generalforsamling, dog skal du være over 16 år og medlem af foreningen for at kunne stemme og blive valgt ind i bestyrelsen.

Vi har til næste sæson brug for mindst et nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant. Der er ingen krav til erfaring med bestyrelsesarbejde eller gymnastik, kun at du er medlem af foreningen enten selv eller evt. har børn der er indmeldt og selvfølgelig at du gerne vil gøre en frivillig indsats, for at vi kan blive ved med at have en god og aktiv gymnastikforening på Nordals.

Indkommende forslag skal være i formandens hænder på mail: Formand@nordalsgymnastikforening.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af bilagskontrolleret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
Generalforsamlingen må afholdes online
5. Valg til bestyrelse og suppleant
Lene Tindal, Ønsker genvalg
Maibrith H. Rasmussen, Ønsker genvalg
Marika Jensen, Ønsker ikke genvalg
Lene Boisen (suppleant) Ønsker ikke genvalg
6. Valg af 2 bilagskontrollører, ønsker genvalg
7. Eventuelt

Vi håber på at se jer

På bestyrelsens vegne
Maibrith Høyer Rasmussen
Formand NGF